Wie zijn wij?

Kind en pubercoach en therapie

Opgroeiconsult! is opgericht door Monique Kinnaer, drs. Miriam van Ommeren en Veronique van Norden, drie dynamische vrouwen die hun ervaring vanuit zowel het bedrijfsleven, onderwijs als de gezondheidszorg met zich meenemen.

Miriam van Ommeren (49 jaar) is psycholoog en haptotherapeut. Zij heeft veel ervaring opgedaan met jongeren, o.a. in de psychiatrie. Ook heeft zij veel communicatietrainingen gegeven en psychologische diagnostiek verricht. Sinds 2006 werkt zij als haptotherapeut in een gezondheidscentrum in Utrecht en Doorwerth, samen met de huisartsen en de andere disciplines. Het is haar opgevallen dat de zorg rondom pubers en jong volwassenen een andere benadering nodig heeft dan kindertherapie. Daarom heeft opgroeiconsult gekozen voor twee verschillende methodieken met betrekking tot kind en puber. Vanuit haar praktijk hoort Miriam vaak terug dat de pubers en jong volwassenen de therapiegesprekken als heel zinvol, leuk en inspirerend ervaren. Zij voelen zich gehoord en vinden het fijn een plek te hebben om hun hart te luchten en te leren.

Miriam heeft dan ook de ambitie opgevat om voor kinderen, pubers, jong volwassenen en hun ouders een plek te creëren waar zij terecht kunnen als er zich problemen voordoen. Miriam heeft zelf een dochter van 9 jaar en zij is stiefmoeder van 3 pubers in een samengesteld gezin.

Monique Kinnaer pubercoach en therapie

Monique Kinnaer (49 jaar) is puber- en gezinstherapeut. Zij woont in Zeist en heeft een tweeling in de puberleeftijd en twee pleegdochters van 18 en 16 jaar. Na haar opleiding Communicatie is zij werkzaam geweest bij Cap Gemini en Oracle als marketing en communicatie manager. Daar heeft zij zich verder gespecialiseerd in gesprekstechnieken en communicatie. Na een periode van moederschap heeft zij haar vak weer opgepakt, maar zich gericht op de communicatie met puber en jong volwassenen. ‘Door deze opleidingen heb ik gemerkt dat hier mijn interesse ligt en niet op het commerciële vlak’.

Monique wil samen met de ouder en de puber werken aan een prettige en effectieve communicatie tussen beiden. Zodat de middelbare schooltijd een fijne tijd is, om met een goed gevoel op terug te kijken en waar een stevige basis wordt gelegd voor een verdere toekomst.  ‘Aangezien de puber nog maar een aantal jaren bij de ouder(s) in huis woont is het fijn om deze periode goed af te kunnen sluiten!’.

Veronique van Norden (32 jaar) woont in Utrecht en is naast het werk als kindercoach en kindertherapeut, werkzaam als leerkracht in groep 1/2 van een basisschool. Ze heeft de opleiding kinder- en jeugdtherapie bij BGL & Partners gevolgd. Veronique vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en ze te begeleiden. Het geeft haar veel voldoening om kinderen te coachen naar een eigen oplossing van hun eigen probleem en het is mooi om hun zelfvertrouwen weer te zien groeien. Het is belangrijk dat elk kind goed in zijn of haar vel zit: dan pas kunnen kinderen groeien.
Als kindertherapeut help je het kind op een respectvolle manier om de eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken. Veronique biedt daar waar nodig een extra steuntje in de rug. De methodieken die gebruikt worden, zijn afgestemd op het individuele kind.
veronique van norden kindercoach en therapie

Opgroeiconsult! is leuk, hartelijk, warm, echt, communicatie, voelen, groeien!