De puber

Wie is de pubertherapeut

Monique Kinnaer (50 jaar) is puber- en gezinstherapeut. Zij woont in Zeist en heeft een tweeling in de puberleeftijd en twee pleegdochters van 18 en 16 jaar. Na haar opleiding Communicatie is zij werkzaam geweest bij Cap Gemini en Oracle als marketing en communicatie manager. Daar heeft zij zich verder gespecialiseerd in gesprekstechnieken en communicatie. Na een periode van moederschap heeft zij haar vak weer opgepakt, maar zich gericht op de communicatie met puber en jong volwassenen. ‘Door deze opleidingen heb ik gemerkt dat hier mijn interesse ligt en niet op het commerciële vlak’.

Monique wil samen met de ouder en de puber werken aan een prettige en effectieve communicatie tussen beiden. Zodat de middelbare schooltijd een fijne tijd is, om met een goed gevoel op terug te kijken en waar een stevige basis wordt gelegd voor een verdere toekomst.  ‘Aangezien de puber nog maar een aantal jaren bij de ouder(s) in huis woont is het fijn om deze periode goed af te kunnen sluiten!’.

Therapie voor pubers

Soms kost de ontwikkeling tot volwassene wat moeite en moeten er barricades worden overwonnen. Opgroeiconsult! helpt puber, jong volwassene en hun (stief-) ouders wanneer er problemen ontstaan op het vlak van communicatie met elkaar en/of wanneer er emotionele problemen zijn. Juist in deze periode is extra aandacht en kennis belangrijk voor puber en ouder om te zorgen dat de barricades niet te hoog worden en de puber met een juiste begeleiding een solide basis krijgt.

Wanneer neem je als ouders contact op met opgroeiconsult!

Heeft je puber last van:
 • faalangst
 • agressie 
 • slechte resultaten op school
 • pestgedrag
 • scheiding
 • verlies
 • terugtrek gedrag
 • boosheid
 • verdriet
 • slaap problemen
 • weinig zelfvertrouwen
 • spanning/stress
 • ruzie thuis
 • ect.


Opgroeien doe je samen en Groot zijn doe je alleen