Het kind

Kindercoach en therapie in Soesterberg en Doorwerth

Tijdens de schoolperiode valt de nadruk altijd sterk op de cognitieve ontwikkeling. Alleen is de sociale ontwikkeling net zo belangrijk. Kinderen leren in de schoolperiode veel. Zo staat het kind meer open voor het schoolse leren en ook vrienden en vriendinnen zijn van belang. Het kind komt steeds meer los van ouders en de leerkracht wordt naast de ouder een belangrijke identificatiefiguur. Steeds meer nieuwsgierigheid naar het willen weten en normen en waarden. De wereld wordt groter, ze gaan steeds meer zelfstandigheid vertonen en ouders moeten leren om het belangrijkste wat ze bezitten steeds wat meer los te laten.

Als je kind ouder wordt, dan worden de opvoedingskwesties lastiger. Je kind gaat eerder met je in discussie en heeft meer fysieke middelen tot zijn beschikking. Som lijkt het alsof je de hele dag strijd staat te voeren. Het betekent niet dat ouders daar geen grenzen aan kunnen stellen. Ouders zijn er juist om de verstandige en logische kant van emoties aan het kind mee te geven en hen te begeleiden in hun leerproces. Maar de vraag is hoe doe je dat?

Als een kind goed in zijn of haar vel zit, kan het sociaal emotioneel groeien en ontwikkelen

Opgroeiconsult! is er om stil te staan bij het leerproces van het zich ontwikkelende kind en hierin een stukje begeleiding te bieden. Opgroeiconsult! leert ouders en het kind oog te hebben voor zichzelf en eigen kwaliteiten, respecteren van regels, oplossen van problemen en emoties een welverdiend plekje te geven.