De Werkwijze

Miriam, Monique en Veronique, de personen achter Opgroeiconsult!, hebben alledrie hun eigen achtergrond, opleiding en stijl. Opgroeiconsult! heeft de krachten gebundeld en een uniek leer/ontwikkelprogramma gecreëerd voor het kind, de puber en zijn/haar ouder(s).

Miriam is psycholoog en haptotherapeut. Miriam werkt met technieken uit de psychologie en de haptotherapie. Zij zet zich in om de puber zijn eigen identiteit te laten ontwikkelen en om te gaan met zijn emoties en lijf. Het zelfvertrouwen en ontwikkeling van de eigen kracht staan centraal in haar sessies.

Monique is jeugdtherapeut en zij gebruikt technieken uit de cognitieve en gedragstherapie, ACT, delenwerk, psycho-educatie en weerbaarheid. Zij richt zich op de toepassing in de praktijk, de oplossingen en de communicatie in het systeem van de puber en zijn omgeving. Zij zet zich in om de puber en zijn ouder(s) te leren wat je nu kunt doen met gevoelens en emoties naar elkaar toe. Het aanleren van een ‘ik-boodschap’, inlevend luisteren en het meedenken in praktische oplossingen hebben bij haar de aandacht.
Veronique is kindertherapeut en zij gaat met behulp van beelden, fantasie, creativiteit en spel het kind begeleiden met de nog aan te leren vaardigheden. Overgangen begeleiden door eerst aan te sluiten waar het kind mee bezig is.
Zij zet zich in om erkenning te geven, te luisteren en de strijd te vermijden. Mogelijkheden en krachten zoeken zonder dwang en toegeeflijkheid. Zij werkt vanuit de cognitieve gedragstherapie en integratieve technieken.
In het begin van de begeleiding is er een intake gesprek met het kind/de puber en ouder(s) samen. Dit is niet in alle gevallen zo, want bij jonge kinderen voeren we het intakegesprek alleen met de ouder(s). Daarna volgen enkele sessies met het kind/de puber alleen. Ook kan het voorkomen dat de ouders individuele gesprekken hebben. Wanneer het nodig is om juist aan de relatie ouder/kind te werken, dan zijn de gesprekken samen. Het traject wordt afgesloten met een evaluerende sessie met ouder(s) en kind. Opgroeiconsult! kan ook in contact met school staan, omdat de problemen die er zijn, ook effect kunnen hebben op de schoolprestaties. Denk aan faalangst, onzekerheid, vrienden, agressief gedrag, slechte cijfers en pesten op school. Belangrijk is het in bepaalde gevallen om de hele omgeving mee te nemen in dit proces.

‘Positieve feedback voor het beste resultaat’  

De werkwijze van Opgroeiconsult! is uniek en kenmerkt zich door een MULTI-AANPAK.
Wij begeleiden:

  • praktisch en oplossingsgericht
  • het zelfvertrouwen, het basisgevoel en de eigen kracht
  • de (stief-) ouder(s)
  • het kind, de puber en/of jong volwassene
  • de communicatie en het gedrag van de ouders versus hun kind.
  • de communicatie en het gedrag van het kind, de puber versus zijn ouders en andere belangrijke anderen.

N.B. De behandelmethode volgt in principe een vast patroon, maar kan altijd worden gebundeld, uitgebreid en verdiept, al naar gelang de probleemstelling.