Wat is kindercoaching en -therapie

kindercoach en therapie Soesterberg en Doorwerth
Kindercoaching en -therapie is een vorm waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat. Uitgangspunt is steeds zijn of haar manier van denken, voelen en doen. Daarbij spelen zowel de ‘binnenwereld’ als de ‘buitenwereld’ -het gezin, vriendjes en vriendinnetjes, school- een belangrijke rol.
Ook de ouders worden in dit proces betrokken. Hoe en in welke mate is afhankelijk van de situatie.
De behandeling is praktisch, toekomstgericht en gaat uit van de eigen kracht van je kind. Kindercoach Veronique reikt je kind tools aan om beter met de situatie om te kunnen gaan.
Dit zodat kinderen zijn of haar kwaliteiten leren ontdekken en in te zetten in situaties die voor het kind moeilijk zijn. Op de weg daar naar toe wordt er aandacht gegeven aan de belemmeringen die het kind tegen komt.
Zo leert het op een ontspannen en snelle manier controle te krijgen over de dingen die hij of zij lastig vindt. Dit versterkt het zelfvertrouwen enorm.
Veronique maakt gebruik van verschillende werkvormen.
Een aantal werkvormen zijn:
 • Spel
 • Tekenen
 • Knutselen
 • Kleien
 • Bewegen
 • Verhalen vertellen
 • Mindfulness
 • Muziek
 • Rollenspel
 • Mind map maken
 • Kids skills
Er wordt altijd gekeken wat het beste bij het kind past en waar behoefte aan is.
wat is kindercoach en therapie