Welkom bij Opgroeiconsult!

Begeleiding en therapie voor kinderen, pubers en het gezin…..

Welkom bij Opgroeiconsult!

Opgroeiconsult! Is een therapie- en diagnostiekpraktijk in de provincies Utrecht en Gelderland, die het kind; baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber tot en met de jong volwassene, centraal stelt in de behandeling. We werken in verschillende gemeenten zoals, Stichtse Vecht, Maarsen, Zeist, Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen) en in een aantal gemeentes in Gelderland; Rondom Arnhem (Heelsum. Renkum, Oosterbeek, Wageningen, Arnhem)

Wij zijn een praktijk die zich met name richt op jullie kind en het gezin. Dat doen we met zeven gespecialiseerde coaches, therapeuten, een psycholoog en orthopedagoog. We kunnen heel breed werken; coachend, maar ook diagnosticerend en therapeutisch; we bieden maatwerk aan elk kind en we zetten ons in vanuit ons hart.

Heb je vragen of wil je even van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Het gezin als systeem.

Wij werken systeemgericht wat inhoudt dat het gezin, school en andere systemen die om het kind/puber staan meegenomen worden in het proces als het nodig is.

Iedereen heeft zijn plekje binnen het gezin en zijn eigen aandeel in het reilen en zeilen daarvan. Belangrijk is het om iedereen in dit proces mee te nemen en het gezin weer op de rails te krijgen.

Miriam van Ommeren

Miriam van Ommeren is GZ-psycholoog K&J NIP i.o. geregistreerd psycholoog NIP, geregistreerd haptotherapeut en yogatherapeut en werkt in de omgeving van Utrecht, Zeist en Arnhem. Miriam heeft samen met haar partner Monique Opgroeiconsult! opgericht. Zij voert de regie in de praktijk. Uitvoerend houdt zij zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en pubers en hun ouders (EMDR en mindfulness). Zij haalt er plezier uit om mensen te begeleiden naar een verdieping in het persoonlijk bewustzijn.

Monique Kinnaer

Monique Kinnaer is geregistreerd pubertherapeut. Zij woont in Zeist en heeft een tweeling in de studentenleeftijd. Ze begeleidt pubers op een positieve en oplossingsgerichte manier. Hierbij ontdekt de puber welke kwaliteiten hij of zij heeft en hoe deze in te zetten tijdens moeilijke situaties. En zij bekijkt welke nieuwe vaardigheden de puber nog kan leren. Monique heeft expertise in communicatie tussen pubers en hun ouders of stiefouders. Zij streeft naar een open en helderen communicatie en zij leert pubers om altijd uit te gaan van hun eigen kracht. Haar motto is: Leer om autonoom te zijn.
HennyTenKate_Opgroeiconsult

Henny ten Kate

Henny ten Kate werkt als postmaster-psycholoog K&J NIP voor Opgroeiconsult. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen met speciale behoeften, zoals kinderen met autisme, ADD, ADHD en andere ontwikkelingsproblemen. Zij ziet het kind nadrukkelijk als onderdeel van hun gezin, ouders en brussen. Zij is gespecialiseerd in het uitvoeren van diagnostiek trajecten (wat er is met het kind aan de hand?) en de daaruit voortkomende behandelingen aan het kind en het betreffende gezin. Henny werkt naast haar functie als psycholoog bij Opgroeiconsult! ook als psycholoog op een middelbare school en zij heeft derhalve veel kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen van de middelbare schoolleeftijd. Maar eigenlijk is zij psycholoog voor alle kinderen van baby tot aan hun volwassenheid.

Babette Derks-Logtenberg

Babette Derks-Logtenberg is Pedagogisch Adviseur en Gezinstherapeut. Zij heeft zelf 3 kinderen en weet uit ervaring dat kinderen opvoeden, hoe mooi en bijzonder ook, soms echt ingewikkeld kan zijn. In haar werk probeert ze op een positieve en praktische manier in te gaan op de vragen die er zijn en samen te kijken hoe omgaan met elkaar weer plezierig kan zijn of te onderzoeken wat er nodig is om jouw kind optimaal te laten ontwikkelen. Ook in lastige situaties. Meer over Babette 

Kirsten Meinen

Kirsten Meinen is naast Jeugd- en gezinscoach en Rots & Water trainer ook Triple P Professional (Positive Parenting Programme). Ze woont in de gemeente Renkum en heeft twee kinderen. In het leven kan van alles op je kind afkomen waardoor het kwetsbaar kan worden. Kirsten helpt kinderen zich zowel fysiek, mentaal als sociaal sterk(er), krachtig(er) maar ook flexibel(er) te voelen. Hierdoor zal het kind steviger in zijn schoenen gaan staan en met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Linsey Manten Orthopedagoog bij Opgroeiconsult

Linsey Manten

Linsey Manten is Orthopedagoog en aangesloten bij de beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) en zij is diagnostisch bevoegd. Linsey heeft een passie ontwikkeld om te werken met kinderen en pubers en om bij hen te onderzoeken waar de problemen vandaan komen. Zij werkt als orthopedagoog op een middelbare school in Zeist en daarnaast werkt zij als diagnosticus bij Opgroeiconsult!

Veronique van Norden

Veronique van Norden woont in Utrecht en is sinds kort fulltime aan het werk als kindertherapeut. Veronique heeft haar basiservaring opgedaan als leerkracht van groep 3 op een basisschool. Hierdoor weet zij heel goed de verbinding te leggen tussen school, ouders en het kind en zijn problemen. Veronique is zowel rustig, als enthousiast en zij weet door middel van spel en creativiteit kinderen te raken om over zichzelf na te gaan denken. Ze heeft de opleiding kinder- en jeugdtherapie bij BGL & Partners gevolgd. Veronique vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en ze te begeleiden.

Karlijn van Oorschot

Karlijn is pedagoog en kinder- en gezinscoach. Naast de reguliere kindercoach opleiding heeft zij een extra specialisatie gevolgd voor de begeleiding van kinderen die hooggevoelig zijn.

Karlijn is erop gericht dat een kind weer in zijn kracht komt te staan; lekker in zijn vel komt te zitten
én weer gaat stralen. Samen met hem of haar gaat zij kijken wat het zou kunnen doen om dat te
bereiken. Daarbij worden gesprekken gevoerd en wordt gebruik gemaakt van speelse methodieken.

Esther Van Geelen - Opgroeiconsult

Esther van Geelen

Esther van Geelen werkt met heel veel plezier als kindercoach en
jeugdtherapeut/pedagoog i.o. 

Als coach begeleidt zij kinderen en jongeren die te maken hebben met grote/kleine problemen en wensen. 

Het is belangrijk kinderen te laten ontdekken wat ze zelf in huis hebben en hoe ze dat kunnen inzetten in lastige situaties. Eigen mogelijkheden ontdekken en vaardigheden leren is een natuurlijk proces dat heel leuk kan zijn.

Bos gezoch voor alle beren op de weg | Opgroeiconsult!

Ons streven

Het is het streven van Opgroeiconsult! om de problematiek rondom het kind en/of de puber te analyseren in het intakegesprek. Hierna volgt een coachings- en therapieprogramma waarin op gevoelsniveau en op praktisch niveau wordt gewerkt. Je leest meer op de pagina over onze werkwijze.

Opgroeiconsult! streeft ernaar de problemen te verminderen en de vervelende gevoelens op te lossen, waardoor de persoonlijke of gezinssituatie al na enkele weken zichtbaar verbetert.

``Dankzij Opgroeiconsult weet ik beter wat ik wil en wat ik voel.``

– Een gelukkige cliënt

Wij hebben een contract met de gemeente Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Odijk en de Bilt en Bilthoven. Ook hebben we nu een contract met de gemeente Renkum voor de dorpen Renkum, Heelsum, Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze. Wanneer cliënten uit een van die gemeentes komen worden alle kosten van de behandelingen vergoed.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De behandelingen die een preventieve en curatieve zorg dienen, worden door alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Zie de pagina kosten en vergoeding.

Alles wat je aandacht geeft groeit | Opgroeiconsult!