Welkom bij Opgroeiconsult!

Diagnostiek, Therapie & Coaching voor kinderen, pubers en het gezin…..

Welkom bij Opgroeiconsult!

Opgroeiconsult! Is een therapie- en diagnostiekpraktijk in de provincies Utrecht en Gelderland, die het kind; baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber tot en met de jong volwassene, centraal stelt in de behandeling. We werken in verschillende gemeenten zoals, Stichtse Vecht, Maarsen, Zeist, Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen) en in een aantal gemeentes in Gelderland; Rondom Arnhem (Heelsum. Renkum, Oosterbeek, Wageningen, Arnhem)

Wij zijn een praktijk die zich met name richt op jullie kind en het gezin. Dat doen we met achttien gespecialiseerde coaches, therapeuten, psychologen en orthopedagogen. We kunnen heel breed werken; coachend, maar ook diagnosticerend en therapeutisch; we bieden maatwerk aan elk kind en we zetten ons met liefde in vanuit ons hart voor iedereen.

Heb je vragen of wil je even van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Het gezin als systeem.

Wij werken systeemgericht wat inhoudt dat het gezin, school en andere systemen die om het kind/puber staan meegenomen worden in het proces als het nodig is.

Iedereen heeft zijn plekje binnen het gezin en zijn eigen aandeel in het reilen en zeilen daarvan. Belangrijk is het om iedereen in dit proces mee te nemen en het gezin weer op de rails te krijgen.

Miriam van Ommeren

Miriam van Ommeren is psycholoog K&J NIP i.o. geregistreerd psycholoog NIP, geregistreerd haptotherapeut en yogatherapeut. Zij werkt in alle vestigingen. Miriam heeft samen met haar partner Monique Opgroeiconsult! opgericht. Zij voert de regie in de praktijk. Uitvoerend houdt zij zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en pubers en hun ouders (EMDR, trauma en mindfulness). Zij haalt er plezier uit om mensen te begeleiden naar een verdieping in het persoonlijk bewustzijn. Het is haar passie om het hoofd en het hart met elkaar te verbinden. 

Monique Kinnaer

Monique Kinnaer

Monique Kinnaer is geregistreerd pubertherapeut. Samen met Miriam heeft zij de praktijk Opgroeiconsult! opgericht. Zij woont in Amsterdam en heeft een tweeling in de studentenleeftijd. Ze begeleidt pubers op een positieve en oplossingsgerichte manier. Hierbij ontdekt de puber welke kwaliteiten hij of zij heeft en hoe deze in te zetten tijdens moeilijke situaties. En zij bekijkt welke nieuwe vaardigheden de puber nog kan leren. Monique heeft expertise in communicatie tussen pubers en hun ouders of stiefouders. Zij streeft naar een open en heldere communicatie en zij leert pubers om altijd uit te gaan van hun eigen kracht. Haar motto is: Leer om autonoom te zijn.
HennyTenKate_Opgroeiconsult

Henny ten Kate

Henny ten Kate werkt als postmaster-psycholoog K&J NIP voor Opgroeiconsult op alle vestigingen. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen met speciale behoeften, zoals kinderen met autisme, ADD, ADHD en andere ontwikkelingsproblemen. Zij ziet het kind nadrukkelijk als onderdeel van hun gezin, ouders en brussen. Zij is gespecialiseerd in het uitvoeren van diagnostiek trajecten (wat is er met het kind aan de hand?) en de daaruit voortkomende behandelingen aan het kind en het betreffende gezin. Henny werkt naast haar functie als psycholoog bij Opgroeiconsult! ook als psycholoog op een middelbare school en zij heeft derhalve veel kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen van de middelbare schoolleeftijd.

Babette Derks-Logtenberg

Babette Derks-Logtenberg is Kinder- en jeugd en Gezinstherapeut. Zij heeft zelf 3 kinderen, een stiefdochter en een hond. Babette werkt als teamleider in de regio Stichtse Vecht en zij heeft heel veel ervaring op gedaan als consulent bij de GGD, waar ze veel heeft gewerkt met hele kleine kinderen en hun ouders. Zij weet uit ervaring dat het opvoeden van kinderen, hoe mooi en bijzonder ook, soms echt ingewikkeld kan zijn. In haar werk probeert ze op een positieve en praktische manier in te gaan op de vragen die er zijn. Graag kijkt ze samen met het kind en de ouders hoe omgaan met elkaar weer plezierig kan zijn. Of ze onderzoekt wat er nodig is om jullie kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Ook in lastige situaties.

Kirsten Meinen

Kirsten Meinen is naast Jeugd- en gezinsbehandelaar, weerbaarheidstrainer, faalangstreductietrainer, en Rots & Water trainer ook Triple P Professional (Positive Parenting Programme). Daarnaast heeft ze veel specialisme in het werken met trauma(verwerking). Ze werkt in regio centraal Gelderland (Renkum) en Foodvalley en zij heeft twee prachtige dochters. In het leven kan van alles op je kind afkomen waardoor het kwetsbaar kan worden. Kirsten helpt kinderen en pubers  en hun ouders zich zowel fysiek, mentaal als sociaal sterk(er), krachtig(er) maar ook flexibel(er) te voelen. Hierdoor zal ieder gezinslid steviger in zijn schoenen gaan staan en met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Martine Keizer

Martine Keizer

Martine Keizer is Psycholoog en Systeemtherapeut i.o. in Driebergen en Zeist. Naast het geven van behandelingen voert zij soms psychologische onderzoeken uit. Martine heeft veel ervaring opgedaan gedurende haar werk bij de kinderbescherming. Martine heeft als passie om te werken met de diepere lagen in een mens. Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden en helen van trauma’s. Vanuit haar persoonlijke zoektocht naar zichzelf weet zij kinderen, pubers en hun ouders een laagje dieper te brengen naar hun essentie. Met voorkeur werkt zij met het hele systeem om het kind heen. Vanuit haar eigen intuïtie en gevoelens weet zij de diepere lagen van de pijn in iemand bespreekbaar te maken. En dit doet ze met rust, compassie en liefde.
Miriam_Koeman Opgroeiconsult

Miriam Koeman

Miriam Koeman is orthopedagoog generalist en zij werkt over de verschillende locaties heen, met de focus op Zeist en omstreken. Miriam heeft een ruime ervaring in het werken met kinderen/pubers en hun gezin. Zij is positief ingesteld en ook bij kinderen en pubers richt zij zich graag op de sterke kanten van het kind en zijn familie (systeem). Miriam werkt zowel als diagnosticus, als als behandelaar met kennis van cognitieve therapie en systeemtherapie. Miriam heeft veel ervaring met behandeling en diagnostiek van kinderen met een auditieve beperking. Zij is ook tolk Nederlandse gebarentaal. Maar bovenal is zij lief, zacht en begripvol en elk kind is bij haar in goede handen (met of zonder beperking).

Karlijn Opgroeiconsult

Karlijn van Oorschot

Karlijn is pedagoog, kindercoach en mindfulnesstrainer in de praktijk in Zeist. En daarnaast ook moeder van twee kleine jongens. Naast de reguliere kindercoach opleiding heeft zij een extra specialisatie gevolgd voor de begeleiding van kinderen die hooggevoelig zijn.  Zij zoekt naar mogelijkheden om een kind weer dichtbij zichzelf te leren staan en te durven zeggen wat ie voelt. Ook in wat moeilijkere momenten leert zij om kinderen en pubers te leren dansen in de regen. Samen met het kind gaat zij onderzoeken wat er zou kunnen veranderen om weer rust en blijheid te voelen. Daarbij gebruikt zij technieken uit de Mindfulness.
Esther Van Geelen - Opgroeiconsult

Esther van Geelen

Esther van Geelen werkt met heel veel plezier als kinder- en jeugdtherapeut in de praktijken in Zeist en Renkum. Zij is ook nog in opleiding tot pedagoog. Als therapeut begeleidt zij kinderen en jongeren die te maken hebben met grote en kleine problemen en wensen. Het is belangrijk kinderen te laten ontdekken wat ze zelf in huis hebben en hoe ze dat kunnen inzetten in lastige situaties. Eigen mogelijkheden ontdekken en vaardigheden leren is een natuurlijk proces dat heel leuk kan zijn. Esther heeft een grote affiniteit voor het werken met jeugdigen die heel prikkelgevoelig zijn. Ook kinderen met AD(H)D, hooggevoeligheid of autisme voelen zich vaak heel erg gehoord bij Esther. 

Charlotte Polder

Charlotte Polder

Charlotte Polder werkt als kindercoach bij Opgroeiconsult! vooral in Stichtse Vecht. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen die heel erg bang zijn om naar de tandarts te gaan. Vanuit die kennis is zij zich verder gaan specialiseren in het werken met kinderen met ook andere angsten. Charlotte is nog in opleiding tot kindertherapeut. Zelf heeft zij twee jonge dochtertjes die maken dat zij heel dichtbij de problemen van kinderen en hun ouders kan staan. Met veel begrip en liefde kan zij kinderen en hun ouders een stapje verder brengen als er problemen zijn. Charlotte is lief en speels en zij weet ook structuur aan te brengen omdat ze daar zelf heel veel houvast aan heeft.

Thulile Makatini

Thulile werkt als orthopedagoog bij Opgroeiconsult! Zij zet zich met name in als diagnosticus voor kinderen, pubers en hun gezin. Het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek vraagt om kennis, kunde en zorgvuldigheid en dit is Thulile zeker toevertrouwd. Thulile straalt van nature rust en kalmte uit en door haar doortastende en relaxte houding is zij in staat om kinderen en hun ouders snel op hun gemak te stellen. Ook kenmerkt Thulile zich door haar nuchtere en open vizier waardoor kinderen en hun ouders zich veilig en gehoord bij haar voelen. Thulile vindt het belangrijk dat ze door middel van diagnostiek een beeld kan schetsen en kinderen en hun omgeving (meer) inzicht kan geven. Het geeft haar voldoening dat ze kinderen en hun ouders op deze wijze handvatten kan bieden die hen verder op weg kunnen helpen. Thulile heeft eerder gewerkt als jeugdconsulent bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Zeist en neemt zowel praktijkervaring als kennis van de sociale kaart in onze regio met zich mee.

Jeanette Van Groeningen

Jeanette Van Groeningen

Jeanette van Groeningen is Kinder- en jeugdtherapeut in de praktijk in Odijk. Zij heeft heel veel kennis en contacten met de scholen en het Centrum Voor Elkaar in de gemeente Bunnik. Zij is als mens geïnteresseerd in het vinden van rust en ruimte in zichzelf en zij heeft dan ook veel affiniteit met behandelvormen als ACT en Mindfulness. Jeanette is rustig, zacht en liefdevol met de kinderen en tegelijkertijd ook speels en creatief. Met heel veel ervaring is zij een dijk van een therapeut die zich met hart en passie inzet voor het welbevinden van de jeugd en hun ouders in Odijk en Bunnik.
Anna Grootscholten

Anna Grootscholten

Anna Grootscholten is een Kinder- en jeugdtherapeut met een groot hart. Zij werkt in de praktijk in Stichtse Vecht. Zij heeft zich als pedagoog gespecialiseerd in gezinnen waarin de veiligheid in het geding is zoals dat soms het geval kan zijn bij echtscheidingen of middelengebruik in een gezin. Zij maakt zich daar ook hard voor op scholen zodat leerkrachten meer kennis gaan krijgen van signalen van mishandeling, eenzaamheid of andere nare zaken. Naast de meer zware problematieken kan Anna ook heel goed haar werk doen bij kinderen met angsten of somberheid die niet heel groot zijn; maar gewoon problemen waar kinderen vaker in hun leven tegenaan lopen.  

Jaqueline Vuister

Jacqueline Vuister

Jacqueline Vuister is Kinder- en jeugdtherapeut in de praktijk in Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug. Jacqueline is een doortastende therapeut die zich heeft gespecialiseerd in Hoog Begaafdheid en Autisme, prikkelgevoeligheid en angstklachten bij kinderen. Maar ook slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen kunnen bij Jacqueline worden begeleid. Zij weet ook ouders liefdevol te betrekken bij het proces van hun kinderen en hen ook te ondersteunen met praktische tips. Jacqueline is een allround therapeut die ook kennis heeft van genderdysforie. Zij helpt het kind om te onderzoeken wat de passende identiteit is en waar het kind zich goed bij voelt. Ook ouders kunnen natuurlijk begeleid worden in dit proces.
Pauline Allan

Pauline Allan

Pauline Allan is Integratief Kinder- en jeugdtherapeut in de praktijk in Driebergen. Zij heeft de wens om het steuntje in de rug te zijn van kinderen, pubers en ouders die het even nodig hebben. Pauline is van nature enthousiast en goedlachs en daarmee heel laagdrempelig als mens. Als cliënt zul je je heel snel begrepen en gehoord voelen bij Pauline. Zij heeft lange tijd als kindbehartiger gewerkt waarbij zij de stem van het kind vertegenwoordigde in een (v)echtscheiding van de ouders. Pauline heeft als passie om de stem van het kind gehoord te laten worden. Zij laat het kind weer voelen dat het zichzelf kan zijn en daarbij gebruikt zij al haar kennis, ervaring en vrolijkheid.
Elsemieke Brantjes

Elsemieke Brantjes

Elsemieke is stagiaire orthopedagogiek bij Opgroeiconsult! Zij heeft haar ervaring eerder opgedaan als logopediste bij kinderen met taal- en spraakproblemen. Maar Elsemieke had de wens om zich verder te specialiseren in het kind en het gezin. Met veel enthousiasme en gedrevenheid is Elsemieke veel nieuwe kennis aan het opdoen in onze praktijk. Zij loopt mee bij verschillende trajecten en zij zet zich in bij psychologische onderzoeken. 

Lisa Franke

Lisa Franke

Lisa werkt als Orthopedagoog bij Opgroeiconsult! Zij staat nuchter in het leven en zij past graag haar humor toe in de gesprekken die zij voert. Lisa valt te omschrijven als geduldig, rustig en zelfbewust. Zij vindt het belangrijk om het vertrouwen op te bouwen en van daaruit te kijken wat er nodig is voor de client. Lisa doet graag eerst psychologisch onderzoek en daarna pakt zij de begeleiding en behandeling op die nodig is. Zij heeft van nature een gemakkelijke en gezellige klik met kinderen en pubers. Maar ook ouders zijn bij haar in goede handen. Eerder heeft zij haar ervaring opgedaan in een gezinsvervangend tehuis en op een middelbare school. Zij schrikt dan ook niet af van wat moeilijker gedrag van kinderen.

Saskia

Saskia werkt bij Opgroeiconsult! als GZ psycholoog Kind- en Jeugd met ervaring in de basis-ggz en de specialistische ggz. Zij heeft veel ervaring met kinderen en hun ouders als er sprake is van een complexe zorgvraag. Saskia is rustig, zij kan heel goed luisteren en tegelijkertijd ook praktisch handelen. Saskia heeft veel kennis van ADHD, autismespectrum, angst en depressie en ander soortige beperkingen. Saskia heeft kennis van EMDR en schematherapie en zij weet veel van trauma en hechting. Naast behandelen kan zij ook een diagnostiektraject begeleiden en uitvoeren. Bovenal is zij zacht, begripvol en to the point.

Lindy Baartman Opgroeiconsult

Lindy

Lindy Baartman is een gedragswetenschapper met een brede ervaring in de jeugdzorg, Ze is geregistreerd als master-orthopedagoog bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en in opleiding om K&J NIP psycholoog te worden. Met een focus op diagnostiek en behandeling heeft ze haar expertise opgebouwd door verschillende functies te vervullen. Voordat Lindy bij Opgroeiconsult kwam werkte Lindy als behandelcoördinator en gedragsdeskundige bij Ipse de Bruggen, waar ze zich richtte op gezinsbehandeling en behandeling van uithuisgeplaatste kinderen. Haar carrière omvat ook ervaring bij Enver als jeugdconsulent en bij De Waag als forensisch orthopedagoog in opleiding. Lindy heeft een diverse set aan opleidingen en certificaten, waaronder basiscursussen in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT), evenals specialisaties in handelingsgerichte diagnostiek en psychodiagnostiek. Lindy’s toewijding aan kinderen en hun ontwikkeling blijkt uit haar continue streven naar professionele ontwikkeling en haar inzet voor het welzijn van jongeren. Lindy is een orthopedagoog/psycholoog met een groot inlevingsvermogen en haar hart op de goede plak. Zij is een warme en enthousiaste professional.

Bos gezoch voor alle beren op de weg | Opgroeiconsult!

Ons streven

Het is het streven van Opgroeiconsult! om de problematiek rondom het kind en/of de puber te analyseren in het intakegesprek. Hierna volgt een diagnostiektraject of een behandelprogramma waarin op gevoelsniveau en op praktisch niveau wordt gewerkt. Je leest meer op de pagina over onze werkwijze.

Opgroeiconsult! streeft ernaar de problemen te verminderen en de vervelende gevoelens op te lossen, waardoor de persoonlijke of gezinssituatie al na enkele weken zichtbaar verbetert.

``Dankzij Opgroeiconsult weet ik beter wat ik wil en wat ik voel.``

– Een gelukkige cliënt

Wij hebben een contract met de gemeente Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Odijk en de Bilt en Bilthoven. Ook hebben we nu een contract met de gemeente Renkum voor de dorpen Renkum, Heelsum, Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze. Daarnaast hebben we een contract met regio Stichtse Vecht met gemeentes Maarssen, Breukelen, Nieuwe ter AA, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nigtevecht, Vreeland en Kockengen. Ook met regio Foodvalley met de gemeentes Ede, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Wanneer cliënten uit een van die gemeentes komen worden alle kosten van de behandelingen vergoed.

De behandelingen die een preventieve en curatieve zorg dienen, worden door alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Zie de pagina kosten en vergoeding.

Alles wat je aandacht geeft groeit | Opgroeiconsult!