Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best jouw behandeling te laten aansluiten bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet (helemaal) tevreden bent over ons. Om dit te melden, kan je gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze biedt verschillende manieren om jouw mening kenbaar te maken. Onze klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden.

Als je ontevreden bent over ons, is de eerste stap om dit met de behandelaar te bespreken.

Reglement klachtencommissie

Wanneer het gesprek met de behandelaar of de manager niet tot een oplossing leidt, kan je een klacht indienen. In het reglement klachtencommissie staat wat je kunt doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt, wie je kan helpen bij het melden van een klacht en hoe het proces verloopt als je een klacht hebt ingediend.