Orthopedagogiek

Orthopedagogiek

Linsey Manten is Orthopedagoog en aangesloten bij de beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) en zij is diagnostisch bevoegd. Linsey heeft een passie ontwikkeld om te werken met kinderen en pubers en om bij hen te onderzoeken waar de problemen vandaan komen. Zij werkt als orthopedagoog op een middelbare school in Zeist en daarnaast werkt zij als diagnosticus bij Opgroeiconsult!

Linsey weet heel goed wat er in deze huidige tijd van kinderen en jongeren verwacht wordt en hoe lastig het kan zijn om aan al die verwachtingen te voldoen. Zeker wanneer er in het gezin of het leven van het kind ook nog bijzondere omstandigheden zijn, zoals een scheiding of een overlijden of een andere vorm van stress.

Linsey werkt graag vanuit een onderzoeksvraag die met behulp van psychologische testen kan worden onderzocht. Zij is gespecialiseerd in het onderzoeken van de oorzaken van problemen van kinderen. De diagnose geeft vaak een handvat voor de behandeling. Zoals bij ADD, ADHD of een vorm van autisme (ASS). Ook kan Linsey cognitieve capaciteiten onderzoek (intelligentie) doen, want dit kan ook een helder beeld geven over sterke kanten of minder sterke kanten van een kind. Maar de diagnostiek die zij gebruikt kan ook heel breed ingezet worden voor het onderzoeken van een depressie of een angststoornis of een advies voor school.

Linsey werkt ook op een middelbare school en hierdoor staat zij dicht bij de praktijk van alledag. Zij weet als geen ander wat er van kinderen en pubers verwacht wordt op hun school en hoe zij kan helpen om de situatie van een kind te begeleiden. Zij zet zich graag in om jongeren weer te begeleiden naar hun kracht toe en hen te leren gebruik te maken van hun kwaliteiten.

Linsey Manten Orthopedagoog

De diagnostiek

Wanneer Linsey de diagnostiek gaat uitvoeren, begint zij met een uitgebreid interview met kind en ouders. Vervolgens stelt zij de diagnostiekvraag op en stelt zij een lijst samen van testen die moeten worden afgenomen. Dat testen duurt soms wel heel lang; er worden heel veel vragen gesteld en dit vergt veel tijd en energie van het kind. Nadat alle testen zijn afgenomen gaat Linsey deze uitwerken en in een psychologisch verslag beschrijven. Het uiteindelijke advies of de diagnose kan belangrijk zijn voor verdere behandeling van de psycholoog, of voor medicatie van de huisarts of de kinderarts. Ook kan de diagnose belangrijk zijn voor school, want school kan alleen specifieke ondersteuning aan een kind geven wanneer dat duidelijk beschreven staat. Soms is er een specifieke verklaring voor school nodig. Sommige scholen zijn hier streng in. Alle informatie is in principe eigendom van jezelf en er gaat pas informatie over het kind naar een andere partij, zoals de huisarts of de school als het kind of de ouders toestemming hebben gegeven.

I

``Opgroeiconsult! is professioneel en LEUK! We begeleiden en laten ook weer los.``

– Miriam van Ommeren | Psycholoog Haptotherapeut