Pedagoog, kindercoach en gezinscoach

begeleiding van kinderen die hooggevoelig zijn

Over Karlijn – Pedagoog, kindercoach en gezinscoach

Karlijn is pedagoog en kinder- en gezinscoach. Naast de reguliere kindercoach opleiding heeft zij een extra specialisatie gevolgd voor de begeleiding van kinderen die hooggevoelig zijn.

Karlijn is erop gericht dat een kind weer in zijn kracht komt te staan; lekker in zijn vel komt te zitten én weer gaat stralen. Samen met hem of haar gaat zij kijken wat het zou kunnen doen om dat te bereiken. Daarbij worden gesprekken gevoerd en wordt gebruik gemaakt van speelse methodieken. De sessies worden ingevuld op een manier die past bij het kind: het karakter, de interesses en ook de gemoedstoestand van die dag. Karlijn vindt het belangrijk om niet zozeer te focussen op het probleem en de rol van anderen daarin, maar om te kijken naar de eigen kwaliteiten van een kind en hoe deze kunnen worden ingezet om met het probleem om te gaan. Haar ervaring leert dat een kind ergens van binnen wel weet hoe het met de situatie zou kunnen en willen omgaan en wat de oplossing is voor zijn probleem. Karlijn helpt hem of haar zich hiervan bewust te worden, het onder woorden te brengen en ermee te oefenen.

 

Karlijn Opgroeiconsult

Verschillende methodes en technieken

Om kinderen en gezinnen optimaal te ondersteunen maakt Karlijn gebruik van verschillende methodes en technieken, zoals cognitieve gedragstherapie; mindfulness oefeningen; het lezen van prentenboeken; tekenen/schilderen/ kleien; (pedagogische) handpoppen; familie/klassen/vriendschapsopstellingen met Playmobil; begrenzingsoefeningen; focusoefeningen; en verschillende spelletjes. Voorop staat dat er wordt aangesloten op de belevingswereld en interesses van kinderen. Soms wordt er een potje gevoetbald, soms wordt er gewandeld en een andere keer vooral gepraat met een kop thee erbij.

Door het aanleren van positieve opvoedvaardigheden kunnen ouders beter omgaan met moeilijk gedrag van hun kind(eren) en is er betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

 

I

Deze vaardigheden zullen positief contact en gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren en ongewenst gedrag leren hanteren. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht van de ouder. Er wordt naar gestreefd de autonomie van ouders te versterken zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe opvoedsituaties kunnen omgaan. Omdat de opvoedondersteuning van beperkte duur is, is het belangrijk de autonomie van ouders te versterken. Ouders leren voor zichzelf en voor hun kind haalbare doelen te stellen en de juiste strategie te kiezen voor de oplossing van een bepaald probleem.