Pedagogisch advies & gezinstherapie

Advies en coaching voor het gezin.

Over Babette - Pedagogisch Adviseur en Gezinstherapeut

Babette Derks-Logtenberg (50 jaar)woont in Utrecht en werkt al 25 jaar in de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugdhulpverlening. Zij begeleidt professionals en ouders van kinderen van 0 (-9 maanden) tot 19 jaar bij het opvoeden van kinderen en volgt de ontwikkeling van kinderen. Kinderen opvoeden is een klus. Helemaal als de omstandigheden het je extra lastig maken. Babette kijkt op een praktische en vooral positieve wijze met jou als ouder, of professionele opvoeder mee.  Doel is samen ontdekken wat nodig is om de opvoedsituatie te verbeteren, het gedrag van het kind positief te beïnvloeden en bij het opvoeden van het kind minder energie te verliezen ofwel meer te genieten.

Het geeft haar veel voldoening om kinderen te coachen naar een eigen oplossing van hun eigen probleem en het is mooi om hun zelfvertrouwen weer te zien groeien.

Verschillende oorzaken kunnen er voor zorgen dat kinderen hun eigen basiskracht kwijt raken. Daarvan is het gevolg dat kinderen zich niet meer fijn voelen, verdrietig zijn, frustratie hebben of misschien juist wel heel erg boos worden. Iedere ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig. Toch zien we soms dat kinderen het moeilijk hebben of vastlopen. Daarom gaat haar hart uit naar het begeleiden van deze kinderen en hun ouders.

Het leren waarderen en accepteren van zichzelf is waar Veronique in gelooft. Vanuit die basis kunnen kinderen weer keuzes maken die bij hem of haar passen. Het is belangrijk dat elk kind goed in zijn of haar vel zit: dan pas kunnen kinderen groeien.

Een praktische en positieve wijze

Babette werkt als Pedagogisch Adviseur, KIES-, Kinder-, Jongeren en Gezinstherapeut bij Opgroeiconsult maar ook voor GGD regio Utrecht. Ook is zij Videohometrainer. Naast dit stuk therapie en begeleiding geeft zij ook trainingen en cursussen gericht op het opvoeden en begeleiden van kinderen. Zij werkt met gezinnen waar enkelvoudige vraagstukken spelen maar heeft ook veel ervaring met gezinnen die op meerdere leefgebieden vragen of problemen hebben.

I

Ze heeft veel kennis van de normale ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar, biedt met name praktische opvoedondersteuning en is gespecialiseerd in het communiceren binnen gezinnen positief te beïnvloeden.

Zij kijkt met ouders mee of hetgeen ze zien of ervaren bij hun kind normaal gedrag is of dat het misschien handig is uw kind verder te laten onderzoeken of begeleiden. Ofwel door onze eigen psycholoog of therapeuten ofwel door collega specialisten.

``Echte ouders zijn niet perfect. Perfecte ouders zijn niet echt ``

– Babette Derks-Logtenberg

Behandeling

Babette werkt met de kinderen maar veelal juist met de ouders. Door ouders (weer) in hun kracht te zetten beïnvloedt zij indirect het gedrag van kinderen. Ouders kennen hun kind als geen ander en weten bijna altijd zelf het beste wat hun kind nodig heeft. Datgene ook bewerkstelligen is een tweede. Babette vindt het een uitdaging om daarbij te helpen.

Specialisatie
Babette is gespecialiseerd in echtscheidingssituaties. Als KIES coach begeleidt zij kinderen die te maken hebben met echtscheiding individueel of in een groep. Ook ondersteunt zij ouders en stiefouders voor, tijdens en na scheiden bij alle ingewikkelde zaken rondom de kinderen die kunnen spelen.

Een andere specialisatie is het jonge kind. Zij heeft bij haar werk voor de GGD met name ook veel ervaring opgedaan in het begeleiden van zwangere vrouwen en ouders met baby, peuter en kleuter problematiek. Slecht slapen, slecht eten, drift, moeizaam contact maken met een kind zijn onderwerpen waar zij bij kan helpen.

I

Steeds staat centraal wat een kind nodig heeft om zich op zijn manier en in zijn tempo te kunnen blijven ontwikkelen en wat de vraag van ouders is.

Haar aanpak is heel individueel en praktisch gericht. Samen kijken naar wat wel helpt in jouw situatie in plaats van te lang stil blijven staan bij zaken die niet helpend zijn daar gelooft zij in. Hierbij betrekt zij zo nodig iedereen die van belang is voor u en of het kind. Natuurlijk in samenspraak met u als ouder. Zo werkt zij veel samen met scholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal etc.

Als het nodig is in een traject vraagt Babette er een andere therapeut bij. Bij Opgroeiconsult! wordt een traject vaak multidisciplinair uitgevoerd.

``Babette heeft mij geholpen weer meer grip te krijgen op het gedrag van mijn kind. Opvoeden kan wel leuk zijn!!``

– Een voorheen uitgeputte moeder