Pedagogisch advies & gezinscoaching

Advies en coaching voor het gezin.

Over Kirsten- Pedagogisch Adviseur en Gezinscoach

Kirsten Meinen is naast Jeugd- en gezinscoach en Rots & Water trainer ook Triple P Professional (Positive Parenting Programme). Ze woont in de gemeente Renkum en heeft twee kinderen. In het leven kan van alles op je kind afkomen waardoor het kwetsbaar kan worden. Kirsten helpt kinderen zich zowel fysiek, mentaal als sociaal sterk(er), krachtig(er) maar ook flexibel(er) te voelen. Hierdoor zal het kind steviger in zijn schoenen gaan staan en met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Kirsten is er op gericht de eigen kwaliteiten van kinderen zelf te laten ontdekken en te versterken. Uiteraard neemt ze het netwerk van kind daarin mee want niks is zo belangrijk voor het kind als zijn/haar ouders. Om het hele gezin weer goed te kunnen laten functioneren, kunnen ook ouders terecht bij Kirsten voor een op maat gemaakt begeleidingsplan. Laagdrempelig, betrokken, persoonlijke begeleiding, kleinschaig, veiligheid en plezier is waar Kirsten voor staat. Verbinding met je eigen ik en met anderen om je heen, is waar Kirsten naar streeft.

 

Een praktische en positieve wijze

Ik ga vooral praktisch en vaak op een psychofysieke manier aan de slag met verschillende werkvormen. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale- communicatie- en confrontatievaardighedenal spelenderwijs worden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, gesprekken en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Ouders worden ondersteund in het aanleren van een positieve opvoedstijl. Dit heeft als doel emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 0 tot 16 jaar te voorkomen.

I

Door het aanleren van positieve opvoedvaardigheden kunnen ouders beter omgaan met moeilijk gedrag van hun kind(eren) en is er betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties. Deze vaardigheden zullen positief contact en gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren en ongewenst gedrag leren hanteren. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht van de ouder. Er wordt naar gestreefd de autonomie van ouders te versterken zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe opvoedsituaties kunnen omgaan. Omdat de opvoedondersteuning van beperkte duur is, is het belangrijk de autonomie van ouders te versterken. Ouders leren voor zichzelf en voor hun kind haalbare doelen te stellen en de juiste strategie te kiezen voor de oplossing van een bepaald probleem.

``De kiem van het mens-zijn ligt in het kind mogen zijn.``

– Kirsten Meinen

Behandeling

Kirsten werkt voornamelijk met kinderen en jongeren maar betrekt altijd de ouders in het proces. Zo is de cirkel rond en kunnen zowel ouders als kind het geleerde direct in de praktijk toepassen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor een hulpvraag.
Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen zijn belangrijke onderdelen tijdens de behandeling.

 

  • Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht.
  • Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven.
  • Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties.
  • Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht.
  • Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen.
  • Eigen persoonlijk ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen.
  • Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties.

I

Het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren is een belangrijke doelstelling en wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Meiden en vrouwen, met hun specifieke ontwikkelingsopgaven en kwaliteiten, worden ondersteund om vanuit eigen kracht in het leven te mogen, kunnen en durven staan.

Kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hierbij horende verlieservaring (rouw) leren tijdens de behandeling te vertrouwen op hun eigen veerkracht. De behandeling draagt bij aan het normaliseren van de symptomen van trauma die activering van stressreacties oproepen. Ik doe dit door herstellende actiepatronen aan te spreken waardoor belemmerende overlevingsstrategieën veilig en stapsgewijs kunnen worden geneutraliseerd.

Als het nodig is in een traject vraagt Kirsten er een andere therapeut bij. Bij Opgroeiconsult! wordt een traject vaak multidisciplinair uitgevoerd.

‘Kirsten heeft mijn kind geleerd om sterk te zijn als het moet en zacht als het kan!’

– Een blije moeder