Psychologisch Onderzoek

Objectief meten op basis van wetenschappelijke inzichten.

Psychologisch onderzoek

Soms is het handig om in een therapeutisch proces precies te weten wat er eigenlijk aan de hand is met het kind/puber. Dan kan een psychologisch onderzoek extra inzicht geven in het karakter en de problematiek van het kind/puber. Er kan dan objectief gemeten worden op basis van wetenschappelijke inzichten. Bij Opgroeiconsult! Zijn wij van mening dat iedere persoon een unieke mix van kwaliteiten heeft en die staan voor ons centraal. Een mens is voor ons altijd veel meer dan een rijtje testuitslagen.
Miriam & Monique | Opgroeiconsult!

De behandeling

Maar soms is het juist heel handig om precies te weten hoe het karakter van het kind of de puber is opgebouwd en welke kwaliteiten en valkuilen hij of zij heeft. Een duidelijke diagnose kan bijvoorbeeld helpen om inzicht te geven in wat het kind nodig heeft aan begeleiding en opvoeding. Als je weet dat je kind bijvoorbeeld ADHD heeft, dan hoef je ook niet meer te proberen om je kind altijd rustig te krijgen. Of een testuitslag kan helpen om een passende school of opleiding te kiezen. Dat is ook fijn. En soms heeft school een hard bewijs nodig om extra hulp aan een kind te kunnen geven. Bij Opgroeiconsult! hebben wij de mogelijkheid om een passend advies of een verklaring te geven.

I

Maar soms is het juist heel handig om precies te weten hoe het karakter van het kind of de puber is opgebouwd en welke kwaliteiten en valkuilen hij of zij heeft. Een duidelijke diagnose kan bijvoorbeeld helpen om inzicht te geven in wat het kind nodig heeft aan begeleiding en opvoeding. Als je weet dat je kind bijvoorbeeld ADHD heeft, dan hoef je ook niet meer te proberen om je kind altijd rustig te krijgen. Of een testuitslag kan helpen om een passende school of opleiding te kiezen. Dat is ook fijn. En soms heeft school een hard bewijs nodig om extra hulp aan een kind te kunnen geven. Bij Opgroeiconsult! hebben wij de mogelijkheid om een passend advies of een verklaring te geven.

Psychologisch Onderzoek | Opgroeiconsult!

I

Prijzen

Voor het uitvoeren van onze psychologische onderzoeken werken wij met variabele prijzen. We maken onderscheid in een beknopt psychologisch onderzoek en een uitgebreid psychologisch onderzoek. (we behouden ons voor dat de prijs meer kan zijn dan het beschreven bedrag aangezien geen enkel kind of onderzoek hetzelfde is; het is en blijft maatwerk waarbij we ons hebben te houden aan de richtlijnen van NJI (Ned Jeugd Instituut) en NIP (Ned Instituut Psychologen)

Enkel consult van 1 uur: 100 euro

Beknopt Cognitieve capaciteiten onderzoek (intelligentie): vanaf 600 euro

Beknopt psychologisch onderzoek (ADHD) – vanaf €1500,-
Intake, gericht onderzoek, terugkoppeling 

Uitgebreid psychologisch onderzoek – vanaf €2000,-
Intake, uitgebreid onderzoek, terugkoppeling

``Dankzij Opgroeiconsult weet ik beter wat ik wil en wat ik voel.``

– Een gelukkige cliënt