Onze Werkwijze

Unieke ontwikkelprogramma’s voor kind, puber en ouders.

De werkwijze van Opgroeiconsult!

Miriam, Monique, Veronique, Babette, Kirsten, Karlijn, Esther, Charlotte, Martine, Anna, Tulile, Pauline, Jeanette en Jacqueline zijn de personen achter Opgroeiconsult!, zij hebben allen hun eigen achtergrond, opleiding en stijl. Opgroeiconsult! heeft de krachten gebundeld en een uniek leer/ontwikkelprogramma gecreëerd voor het kind, de puber en zijn/haar ouder(s). Benieuwd hoe we werken? We delen graag onze werkwijze om een beeld te geven van onze dienstverlening.

Opgroeiconsult heeft verschillende evidence based therapieën als CGT, EMDR, Diagnostiek, gezinsdiagnostiek, mindfulness, Eetstoornissen, ouderverstoting, kind in rouw, psychopathologie,ACT, psycho-educatie, motiverende gespreksvoering. En niet evidence bades Transactionele analyse,  Rots en water.

Uitsluitingscriteria.
Opgroeiconsult kan alleen vrijwillige zorg leveren. Psychose,
psychiatrische aandoening, z
ware eetstoornissen, zware
depressie, suïcide
en
verslaving zijn voor ons een reden om door te verwijzen naar een andere
zorgverlener.

Opgroeiconsult!

Praktisch & Oplossingsgericht

Het zelfvertrouwen, basisgevoel en eigen kracht

De (stief)ouders

het kind; de baby, peuter, kleuter, lagere school kind, de puber en/of jong volwassene

Communicatie & gedrag ouders naar kind

Communicatie & gedrag kind naar ouders

Psycholoog & Haptotherapeut | Opgroeiconsult!

Miriam - Psycholoog & Haptotherapeut

Miriam is psycholoog en haptotherapeut. Miriam werkt met technieken uit de psychologie en de haptotherapie. Zij zet zich in om de puber zijn eigen identiteit te laten ontwikkelen en om te gaan met zijn emoties en lijf. Het zelfvertrouwen en ontwikkeling van de eigen kracht staan centraal in haar sessies.

Meer weten over onze psycholoog en haptotherapeut? 

Monique - Pubertherapeut & Gezinscoach

Monique is pubertherapeut en gezinscoach en zij gebruikt technieken uit de cognitieve en gedragstherapie, ACT, delenwerk, psycho-educatie en weerbaarheid. Zij richt zich op de toepassing in de praktijk, de oplossingen en de communicatie in het systeem van de puber en zijn omgeving. Zij zet zich in om de puber en zijn ouder(s) te leren wat je nu kunt doen met gevoelens en emoties naar elkaar toe. Het aanleren van een ‘ik-boodschap’, inlevend luisteren en het meedenken in praktische oplossingen hebben bij haar de aandacht.

Meer weten over pubertherapie en gezinscoaching?

Meer weten over onze psycholoog en haptotherapeut? 

Monique KInnaer | Opgroeiconsult!
Kindertherapeut & Gezinscoach | Opgroeiconsult!

Veronique - Kindertherapeut & Gezinscoach

Veronique is kindertherapeut en zij gaat met behulp van beelden, fantasie, creativiteit en spel het kind begeleiden met de nog aan te leren vaardigheden. Overgangen begeleiden door eerst aan te sluiten waar het kind mee bezig is. Zij zet zich in om erkenning te geven, te luisteren en de strijd te vermijden. Mogelijkheden en krachten zoeken zonder dwang en toegeeflijkheid. Zij werkt vanuit de cognitieve gedragstherapie en integratieve technieken.

Meer weten over kindertherapie en gezinscoaching?

Babette - Pedagogisch Adviseur en Gezinscoach

Babette Derks-Logtenberg is Pedagogisch Adviseur en Gezinscoach. Zij heeft zelf 3 kinderen en weet uit ervaring dat kinderen opvoeden, hoe mooi en bijzonder ook, soms echt ingewikkeld kan zijn. In haar werk probeert ze op een positieve en praktische manier in te gaan op de vragen die er zijn en samen te kijken hoe omgaan met elkaar weer plezierig kan zijn of te onderzoeken wat er nodig is om jouw kind optimaal te laten ontwikkelen. Ook in lastige situaties.

Babette heeft al 25 jaar ervaring in het begeleiden van professionals, ouders, kinderen en gezinnen en werkt naast haar werk bij Opgroeiconsult met veel plezier bij GGD regio Utrecht.

Meer weten over pedagogisch advies & gezinscoaching?

``Ik ben blij dat ik bij jullie ben geweest. Stiekem mis ik jullie wel eens.``

– Een blije cliënt

Intakegesprek

In het begin van de begeleiding is er een intake gesprek met het kind/de puber en ouder(s) samen. Dit is niet in alle gevallen zo, want bij jonge kinderen voeren we het intakegesprek alleen met de ouder(s).

Sessies

Daarna volgen enkele sessies met het kind/de puber alleen. Ook kan het voorkomen dat de ouders individuele gesprekken hebben. Wanneer het nodig is om juist aan de relatie ouder/kind te werken, dan zijn de gesprekken samen.

Intakegesprek

Het traject wordt afgesloten met een evaluerende sessie met ouder(s) en kind